Start med å sjekke at «Ordrefunksjonalitet» er aktivert under «Innstillinger» → «Generelt».

Når dette er aktivert vil du få en ny fane i innstillingene som heter «Ordre». Her kan du velge hvilke innstillinger du ønsker for ordrefunksjonaliteten. Det viktigste her er «Distribusjonsmetode», som skal settes til «Opprett i 24SevenOffice». Andre innstillinger kan du justere direkte fra ordrefunksjonaliteten etter hvert som du trenger det.

Da er ordre ferdig satt opp! Videre kan du lese vår artikkel om stegvis gjennomgang av faktureringsprosessen for hvordan du fakturerer timene med ordrefunksjonaliteten.

Fant du svaret?