For å komme i gang med oppretting av ordre i Busy må du først velge arbeidsflyt i 24SevenOffice innstillingene inne i Busy. Gå til Innstillinger → 24SevenOffice og sett arbeidsflyt til Ordreopprettelse. Velg også oppstartsdato dersom dere har brukt en annen arbeidsflyt tidligere.

Etter du har skrudd på arbeidsflyt til ordreopprettelse vil du få opp ett nytt menypunkt kalt ordre. Her inne har du to sider, en liste over alle prosjektene du kan generere en ordre for, og en ordreliste med oversikt over alle ordre som er generert i Busy. Du kan også se antall godkjente oppføringer klare for fakturering, samt hva totalbeløpet vil være. Trykk på «Ny ordre» til høyre i tabellen for å opprette en ordre for ditt prosjekt.

Etter du har opprettet en ordre får du opp en liste over de timene som enda ikke er utfakturert på prosjektet. Gjør eventuelle nedskrivninger, endre beskrivelse eller timepris, og deretter velg de timene du ønsker å inkludere i ordren. Velg avkrysningsboksen på toppen for å velge alle timene. Deretter trykk lagre nede til venstre.

Deretter kan du velge å opprette ordren i 24SevenOffice ved å trykke den store grønne knappen oppe til høyre. Når du gjør dette vil du ikke kunne gjøre videre endringer i Busy, da Busy ikke støtter å oppdatere en ordre enda. Har du gjort en feil anbefaler vi derfor at du sletter ordren både fra Busy og 24SevenOffice, og deretter oppretter en ny fra Busy.

Til slutt kan du trykke «Se ordren i 24SevenOffice» for å bli sendt til ordresiden i 24SevenOffice.

På ordresiden i 24SevenOffice kan du legge til eventuell mer informasjon og trykke «Fakturer» for å sende fakturaen til kunden.

Dette er bare første versjon av ordre, og vi jobber kontinuerlig med å få en raskere prosess med mer funksjonalitet. Det innebærer blant annet:

  1. Legge ved timeliste som PDF under opprettelse av ordre i 24SevenOffice.

  2. Mulighet for fritekstlinjer i ordren som lages i Busy.

  3. Eksportering av ordre til andre økonomisystemer, som Tripletex, PowerOfficeGO og Xledger

Fant du svaret?