Busy kunne ikke koble til 24SevenOffice sitt API fordi passordet på brukeren er feil. Koble fra og koble til integrasjonen med det nye passordet.


Dette betyr at Busy ikke lenger har tilgang til 24SevenOffice sitt API. Det betyr i de aller fleste tilfellene at passordet på integrasjonsbrukeren som ble brukt for å koble Busy til 24SevenOffice er byttet. Det kan løses ved å gå til «Innstillinger» → «24SevenOffice» → «Koble fra». Når du har koblet fra kobler du til igjen ved å bruke det nye passordet, og setter de koblingsinnstillingene dere brukte tidligere. NB: Pass på å koble til samme klient som var tilkoblet tidligere.


Fant du svaret?