Lønn i Busy kan brukes til mange tilfeller, fra det enkleste der du kun ønsker en mulighet for å registrere overtid til timebanken, til mer komplekse situasjoner med der timetillegg, timelønn, sykefravær og mer må sendes rett inn i lønnsystemet.

Aktivering og overtid.

Oppsettet av lønn i Busy starter fra «Timebank» → «Lønn». Trykk «Aktiver Lønn» for å komme i gang.

Deretter kan du opprette de lønnsartene du trenger ved å trykke «Legg til lønnsart». Skal du kun ha overtid kan du opprette de typene overtid dere ønsker å kunne registrere; f.eks Overtid 50%. Velg at det skal dette er overtid, og registrer samtidig prosent-tillegg slik at Busy kan vise dette i timebanken.

Ønsker du at de ansatte kan velge mellom overtid til utbetaling og overtid til timesaldo kan du opprette enda en lønnsart; f.eks Overtid 50% (Til utbetaling) og velge at dette er overtid til utbetaling. Overtiden vil da automatisk trekkes fra timesaldoen gjennom «Utbetaling»-kolonnen i timebanken, men du må selv håndtere at overtiden faktisk blir utebetalt (f.eks med lønnseksporten).

Hvordan håndtere annet lønnstillegg?

Ønsker du at de ansatte skal kunne legge til tillegg når de arbeider, f.eks smusstillegg eller bortetillegg, kan dette gjøres ved å opprette de relevante tilleggene som lønnsarter. Deretter kan de ansatte selv trykke «Legg til tillegg» når de fører tid, og få mulighet til å legge til ett eller flere av disse tilleggene på timen.

Det er også mulig å velge hvilket antall av tillegget som skal bli med til lønnsystemet. Opprett tilleggene du ønsker (f.eks bompassering), og la de ansatte føre dette ved å trykke «Legg til tillegg», og velge antallet 1. Som standard er antallet det samme som antall timer ført.

Timelønn og tillegg

Har du ansatte med timelønn kan du velge å koble den ansatte til en standard lønnsart. Da vil alle timene en ansatt fører på en arbeidstype koblet til «Arbeidstid» bli automatisk beregnet som denne lønnsarten i rapporter og i lønnseksporten.

Opprett en lønnsart for Timelønn, deretter «Oppsett» opp til høyre. Koble deretter Timelønn-lønnsarten til de respektive ansatte med timelønn. Nå vil alle timer de fører som er koblet til timebank-typen «Arbeidstid» telles som Timelønn. Det betyr at sykefravær, ferie, permisjon osv. ikke vil generere Timelønn.

Ferie, fravær og permisjon inn i lønnsystemet

Ønsker du full kontroll på ferie, fravær og permisjon i lønnsystemet kan du velge en standard lønnsart for disse arbeidstypene. En arbeidstype koblet til en av timebank-typene «Ferie», «Sykefravær», «Annet fravær» eller «Ignorer» kan inneholde en standard lønnsart, og dette vil da generere tid på denne lønnsarten i rapporter og lønnseksport når personen fører tid på arbeidstypen. Lag arbeidstyper for de typene fravær du ønsker, og koble de til respektive lønnsarter.

En oppsummering

Lønn i Busy kan enten dekke de mest komplekse brukstilfellene, eller være en enkel måte å føre overtiden sin på. Selv om det kan se komplekst ut har vi gjort mye for at det skal oppleves så enkelt som mulig for brukerne, spesielt de ansatte som skal føre tiden sin.

Er du litt usikker på hvordan alt henger sammen har vi laget ett lite kart under med ett eksempeloppsett som bruker all funksjonaliteten beskrevet over. Lurer du fortsatt på hvordan dette kan settes best mulig opp er det bare å ta kontakt på chatten, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe :)

Fant du svaret?