Lønn i Busy kan brukes til mange tilfeller, fra det enkleste der du kun ønsker en mulighet for å registrere overtid til timebanken, til mer komplekse situasjoner med der timetillegg, timelønn, sykefravær og mer må sendes rett inn i lønnsystemet.

Aktivering og overtid

Oppsettet av lønn i Busy starter fra «Timebank» → «Lønn». Trykk «Sett opp lønn for overtidshåndtering» for å komme i gang.

Deretter kan du opprette de lønnsartene du trenger ved å trykke «Legg til lønnsart». Skal du kun ha overtid kan du opprette de typene overtid dere ønsker å kunne registrere; f.eks Overtid 50%. Huk av på at dette er overtid, og registrer samtidig prosenttillegg slik at Busy kan vise dette i timebanken.

Ønsker du at de ansatte kan velge mellom overtid til utbetaling og overtid til timesaldo kan du opprette enda en lønnsart, for eksempel Overtid 50% (Til utbetaling) og velge at dette er overtid til utbetaling. Overtiden vil da automatisk trekkes fra timesaldoen gjennom «Utbetaling»-kolonnen i timebanken, men du må selv håndtere at overtiden faktisk blir utbetalt (for eksempel med lønnseksporten).

Registrering av overtiden kan gjøres ved å trykke på «Legg til tillegg» under timeføringen. Der kan du velge hvilken type tillegg og antall.

Hvordan håndtere annet lønnstillegg?

Ønsker du at de ansatte skal kunne legge til tillegg når de arbeider, for eksempel smusstillegg eller bortetillegg, kan dette gjøres ved å opprette de relevante tilleggene som lønnsarter. Deretter kan de ansatte selv trykke «Legg til tillegg» når de fører tid, og få mulighet til å legge ett eller flere av disse tilleggene til timen.

Det er også mulig å velge hvilket antall av tillegget som skal bli med til lønnsystemet. Opprett tilleggene du ønsker (for eksempel bompassering), og la de ansatte føre dette ved å trykke «Legg til tillegg» og velge antallet 1. Standard er at antall tillegg er det samme som antall timer ført.

Timelønn og tillegg

Har du ansatte med timelønn kan du velge å aktivere at den ansatte er timelønnet og sette en standard lønnsart for timelønn. Da vil alle timene en ansatt fører på en arbeidstype koblet til «Arbeidstid» bli automatisk beregnet som denne lønnsarten i rapporter og i lønnseksporten.

Opprett en lønnsart for Timelønn, deretter velg «Timelønn» opp til høyre, illustrert i den røde sirkelen på bildet. Aktiver deretter hvilke ansatte som skal ha timelønn i tabellen til venstre. Nå vil alle timer disse ansatte fører som er koblet til timebank-typen «Arbeidstid» telles som Timelønn. Det betyr at sykefravær, ferie, permisjon osv. ikke vil generere Timelønn. Du kan dessuten alltid overskrive per arbeidstype hvilken lønnsart den skal generere.

Hvordan bruker jeg dette i lønnskjøring?

Denne informasjonen kan du bruke til å generere en lønnsfil som kan lastes opp i lønnssystemet, eller du kan manuelt lese av rapportene som genereres. Vil du lage en lønnsfil bruker du lønnsgodkjenningen for å velge hva som skal inkluderes.

Ønsker du bare å lese av informasjonen, eventuelt se tidligere lønnsgodkjenninger, kan du gå til «Rapporter» → «Lønn» som vist i bildet under.

Fant du svaret?