Merk: Bruker dere ikke overtidsberegning i timebanken trenger dere ikke foreta dere noe. Det er da informasjonen markert i rødt i bildet under.

For å komme i gang med ny løsning for overtids-beregning må du følge disse stegene:

Aktiver lønn:

Hvordan du setter opp lønn i Busy kan du lese om i denne hjelpeartikkelen.Opprett alle overtids-typer dere vil håndtere:

Fyll inn navn på lønnsarten, sett en lønnskode (f.eks 1 og oppover). Velg at det er overtid og at typen er overtid til timesaldo. Til slutt fyll inn riktig prosenttillegg.

De ansatte fører tillegget som en del av timeføringen:

De ansatte kan nå føre tillegg ved å trykke: «Legg til tillegg», deretter velger de hvilken type overtid dette er, og eventuelt hvor mange timer overtid som skal telles på den timen. Trykk «Legg til» for å lagre tillegget.

Se rapporter for overtid:

I timebank-rapportene er nå overtidstillegg flyttet ut fra beregningen av timesaldo. Det er fordi overtidstillegg ikke kan avspaseres i følge arbeidsmiljøloven, og må utbetales.

Du finner en grafisk oversikt over «Overtid» og «Overtidstillegg» ved å gå inn på «Timebank» (1) og bla ned på siden til du ser grafen for «Overtid».

Ny rapportside for lønn er tilgjengelig under «Rapporter». Her kan du se hvor mye overtid som er registrert av de ulike ansatte i perioden.

Les mer om den nye måten å føre overtid på i vår support-artikkel.

Hvorfor gjør vi dette?

  • Denne endringen gjøres for at overtid skal bli uavhengig av arbeidstype, slik at man beholder informasjon om hvilken type arbeid man gjør uavhengig om det er overtid eller ikke.

  • Selskaper som bruker lønnsarter for overtid og selskaper som bruker arbeidstyper for overtid vil nå kunne bruke samme løsning, som betyr at alle får tilgang til funksjonalitet vi utvikler rundt overtid og annet tillegg i fremtiden (blant annet automatisk beregning av overtid basert på arbeidsmiljøloven).

  • Overtidstillegg slik det blir beregnet i dag legger ikke godt nok til rette for å følge arbeidsmiljøloven, fordi tillegget alltid skal utbetales og skal ikke kunne avspaseres slik det kan gjøres i dag.

Hvilke konsekvenser har dette for brukere av systemet?

  • De ansatte vil nå registrere overtid ved å legge til ett lønnstillegg i stedet for å velge dette som arbeidstype.

  • Tidligere historikk for overtid og overtidstillegg i timebanken vil forsvinne, og i stedet presenteres som mertid.

  • Dere vil fortsatt ha tilgang til alle rapporter rundt hva som er ført på de eksisterende arbeidstypene for overtid. Kun overtid og overtidstillegg i timebanken vil påvirkes.

Ta kontakt med oss om dere har noe spørsmål om dette, så kan vi få klargjort eventuelle ting dere lurer på raskt og effektivt 👍

Fant du svaret?