Har du komplekse behov for rettighetstyring med blant annet hvem som kan godkjenne timene til andre kan du bruke grupper og undergrupper for dette. I denne artikkelen går vi gjennom en typisk organisasjonsstruktur og viser hvordan dette kan løses i Busy.

Vi antar at organisasjonen har et antall med direktører som har ansvar for en eller flere avdelinger. For hver avdeling eksisterer det en avdelingsleder som kan godkjenne timer for alle underavdelinger. I tillegg har hver avdeling noen teams, der teamlederen kan godkjenne timer for personer i sitt team. Ett viktig krav er at ingen kan godkjenne timer for personer for på et høyere nivå enn seg selv.

Organisasjonsstruktur

Her er organisasjonen visualisert. Ola kan godkjenne timer for alle. Per kan godkjenne timer for Ida og Kari som er en del av teknologiavdelingen. Anne kan også godkjenne Ida og Kari sine timer da de også er en del av Markedsavdelingen, men hun kan også godkjenne timer for Thomas som bare er del av markedsavdelingen.

Oppsett i Busy

Først setter vi opp en gruppe for organisasjonen, dette kan gjerne kalles for selskapsnavnet. Man trenger ikke dette f.eks dersom Ola hadde vært administrator, fordi da hadde han allerede de nødvendige rettighetene. Vi legger til alle ansatte i selskapet, men dette er ikke et krav da rettighetene også gjelder for undergrupper. Vi oppretter også to avdelinger, «Markedsavdeling» og «Teknologiavdeling».

I «Markedsavdelingen» legger vi til alle «Anne» skal kunne godkjenne timer for. Vi oppretter også to undergrupper for ulike teams i markedsavdelingen, de navngir vi også med «Marked» foran, i tilfellet det finnes f.eks ett team som heter «Utvikling» i en annen avdeling. Undergruppene kan brukes dersom også teamledere skal kunne godkjenne for sine team, men det kan også være nyttig for å filtrere ansatte f.eks i planlegging eller rapporter.

Til slutt legger vi til Kari og Ida, som Per «Sjef for utvikling» også ønsker å kunne godkjenne tid på.

Oppsettet vil da til slutt se slik ut:

Videre kan man prøve seg frem med ulike varianter for å implementere deres egen organisasjonsstruktur. Lurer du på noe eller ønsker bistand med oppsettet er det bare å ta kontakt i chatten nede til høyre.

Fant du svaret?