Du finner timebanken ved å gå til «Timebank» i menyen til venstre. Administratorer får se timebanken for alle i selskapet, enten samlet eller hver for seg. Gruppeledere får se sine grupper, og er du vanlig ansatt får du din helt egen timebank-oversikt.

Valg av dato og gruppering

I bildet over ser du timebanken til en enkeltperson. Merket i rødt er innstillinger for hvordan informasjonen skal vises.

Gruppering kalles fanene som beskriver om du bruker visningen «Ukentlig», «Månedlig» eller «Daglig». Velger du ukentlig vil mertid, minustid og overtid summeres opp per uke. Det er viktig å merke seg at selskaper ofte bruker forskjellig gruppering for å regne overtid. Vanligvis brukes måned- eller ukesbasert overtidsberegning, og dette vil påvirke hvor mye overtid du vil få utbetalt i perioden.

Datovelgeren bestemmer hvilken periode vi skal se data for. Merk at for å få riktig timesaldo (også kalt fleksisaldo), må sluttdatoen være satt til dagens dato eller senere.

Hva betyr tallene?

Timesaldo er det viktigste brukte tallet og kalles også fleksisaldo. Tallet forteller hvor mye mer du har jobbet enn det som er forventet i perioden. Skal du ta avspasering eller få utbetalt timer til lønn er det dette tallet som bestemmer hvor mange timer du har tilgjengelig. I grafen øverst på siden kan du se den lilla streken som beskriver utviklingen i timesaldo.

Feriesaldo er et annet viktig tall og viser hvor mye tilgjengelig ferie du har. Ofte starter du med 25 dager ferie. Når du registrerer tid på tidslinjen vil antall feriedager reduseres. Fører du mer enn 50% av kapasiteten din den dagen vil du få trukket fra 1 feriedag, og fører du mindre enn 50% eller akkurat vil du få trukket en halv feriedag. Du kan se utviklingen av ferie ved å bla nederst på siden til grafen for feriesaldo. Merk at en gang i året får du lagt til et gitt antall feriedager, gjerne basert på stillingsprosenten din.

Andre tall som finnes i timebanken er

  1. Mertid: Timer du har registrert over kapasiteten din i perioden.

  2. Minustid: Timer du har registrert under kapasiteten din i perioden.

  3. Avspasering: Timer registrert på arbeidstypen for avspasering. Vil redusere timesaldoen din.

  4. Utbetalinger: Justeringer av timesaldoen din gjort ved å opprette en utbetaling. Gjøres gjerne samtidig som mertid utbetales i lønnsystemet.

  5. Sykefravær: Timer registrert på arbeidstypen for sykefravær.

  6. Overtid: Tid registrert på lønnsarten «Overtid» ved bruk av «Legg til lønnstillegg».

  7. Overtidstillegg: Overtid ganget med satsen for overtidstillegg.

Videre er det mye mer timebanken kan brukes til. Administratorer kan utbetale mertid som sendes rett til lønnsystemet, sette opp egenspesifiserte helligdager der de ansatte ikke skal arbeide og koble til 24SevenOffice Lønn for direkte overføring av lønnsgrunnlaget basert på timebanken. Les mer i vårt hjelpesenter.

Fant du svaret?