Gå først inn på den ansatte sine innstillinger og avslutt timebanken. Skru av «Vis i timebank».

Deretter deaktiverer du brukeren ved å trykke «Mer» og «Deaktiver brukeren».

Nå vil brukeren ekskluderes fra betalingsplanen din, og heller ikke påvirke timesaldoen til selskapet fremover. Du kan fortsatt se rapporter av tiden personen har ført.

Merk: Ønsker du at dataen for personen skal beholdes i timebanken, kan du velge å ikke skru av «Vis i timebank», men heller opprette en ny arbeidsuke fra sluttdatoen, der personen har 0 i kapasitet alle dager.

Fant du svaret?