Merk: Planleggeren kobles opp mot angitt kapasitet og arbeidstyper i timebanken. Vi anbefaler derfor alle å aktivere timebanken før bruk av planleggeren.

Lær deg å finne fram

Under ser vi et bilde av planleggeren. Der ser du noen viktige steder å merke seg.

  1. Velg om du ønsker å planlegge på personer eller direkte på prosjekter.

  2. Velg om du ønsker å se registrert eller tilgjengelig tid.

  3. Du navigerer fram og tilbake i tid ved å trykke på pilene øverst til høyre. Du kan også bruke styreplaten til å bla fram og tilbake.

  4. Trykk på linjen til en ansatt / prosjekt for å ekspandere og se hvilke prosjekter personen er registrert på / hvilke personer som er registrert på prosjektet. Du kan også utvide radene på alle personene ved å trykke på «Utvid alle rader».

Hva menes med registrert tid og tilgjengelig tid?

Du kan velge mellom visningene registrert og tilgjengelig tid, hvor fargene vil variere. Hvilken visning som er best å bruke avhenger av hva du er ute etter å gjøre.

Registrert tid er i hovedsak til for timekontroll. Her får du oversikt over minustid og mertid, markert med gult og blått. Grønn farge betyr at det er registrert tid tilsvarende kapasitet.

Tilgjengelig tid brukes for å se når de ansatte har ledig tid, markert med grønn og gul farge. Rød farge betyr at den ansatte ikke har ledig kapasitet denne dagen.

Planlegg tid for perioder

Planleggeren fungerer med dra og slipp-funksjonalitet. For å registrere tid blar du til tidspunktet og personen / prosjektet du ønsker å registrere tid for. Registrer tiden ved å klikke på en startdag og dra til ønsket sluttdag.

Du kan markere flere personer ved å dra musepekeren nedover eller oppover så langt du selv ønsker.

Når du slipper vil du få opp et vindu for oppretting av timer.

Som standard blir «100% av kapasitet» valgt, noe som betyr at Busy vil fylle ut all arbeidstiden som er satt opp under oppsettet av timebanken. Dette kan du overstyre ved å selv velge hvor mange timer du ønsker skal bli registrert, for eksempel én time hver dag i perioden.

Ønsker du å endre brukere, periode, prosjekter, arbeidstype eller beskrivelse kan dette også gjøres før du trykker på «Lagre».

Gjør endringer eller slette eksisterende timer

Endringer/sletting på en enkelt dag

For å gjøre endringer på oppføringene for en enkelt dag kan du klikke på dagen. Du vil da få opp et vindu som vist under.

  • Endre: Trykk på blyant-ikonet for å gjøre endringer på oppføringene.

  • Slette: Trykk på søppel-ikonet for å slette oppføringen.

Endringer/sletting på flere dager

Du kan markere flere dager ved å klikke øverst i høyre hjørnet på dagen. Da vil du få opp et alternativ øverst til venstre i applikasjonen som heter «Endre oppføringer». Klikker du på denne får du opp et nytt vindu.

  • Endre: Fjern eventuelle oppføringer du ikke ønsker å endre ved å fjerne avhukingen til venstre. Til høyre kan du justere prosjekt, arbeidstype, varighet og mer.

  • Slette: Helt nede til høyre i vinduet ser du tre prikker. Ved å klikke her kan du velge «Slett markerte oppføringer».

Registrer ferie

Du registrerer ferie på samme måte som du registrerer annen tid i planleggeren: Klikk på ønsket startdag og dra til ønsket sluttdag.

I vinduet som kommer opp velger du prosjektet for interntid og arbeidstypen for ferie.

Merk: Dette krever at du har satt opp en arbeidstype for ferie. Hvordan du gjør det kan du lese om her.

Når du er ferdig klikker du «Lagre», og da vil ferien dukke opp på tidslinjen.

Fant du svaret?