La ansatte registrere lunsj

Den enkleste måten å håndtere lunsj i Busy på er at de ansatte registrerer lunsjen sin. Da får du full kontroll over tiden dere bruker på lunsj, og det krever lite administrasjon. Dette er mye brukt når ansatte har betalt lunsj.

Opprett først en arbeidstype for lunsj, for eksempel «Interntid: Lunsj». Denne legger du til på interntidsprosjektet.

De ansatte vil videre legge inn lunsjen sin når de registrerer tid som vist i bildet under.

Merk at dersom man ikke trenger rapporter på lunsj, kan man la det være inkludert i arbeidet den ansatte gjør den dagen. Da kan de ansatte registrere en enkelttime for hele dagen, uten å tenke på hvilken del av det som var lunsj.

Hopp over timeregistrering for lunsj

Dersom de ansatte ikke har betalt lunsj kan dere legge lunsj inn i arbeidsuken. Velg også et tidspunkt om denne er på en fast tid.

Når den ansatte registrerer tid vil de da se et grått område der lunsjen er markert. Her skal de altså ikke registrere tid.

Trekk lunsj automatisk fra registreringen

En siste løsning dersom man ikke ønsker å måtte registrere lunsjen er det som kalles lunsjtrekk. Dette krever litt mer administrasjon, men gjør det igjen enda lettere for den ansatte. Først må lunsjtrekk aktiveres i de generelle innstillingene fra «Innstillinger» → «Generelt».

Videre må du aktivere lunsjtrekk for hele arbeidsområdet ved å gå til «Innstillinger» → «Timebank». Legg inn lunsj, og du vil få muligheten til å trykke «Aktiver lunsjtrekk».

Lunsjtrekket vil da gjelde for alle timer som blir registrert fra og med samme dag.

Lunsjtrekk fungerer slik at når du registrerer dagens første time vil lunsjtrekk automatisk bli lagt til på timen. Se nede til høyre på timen for informasjon om at timen inkluderer lunsjtrekk. Trykker du på timen og deretter «Se flere detaljer» vil du få muligheten til å justere lunsjtrekket manuelt. Slik kan du fjerne lunsjtrekk fra den ene registreringen og legge den til igjen på en annen.

Merk at i mobilappen kan du ikke justere lunsjtrekket manuelt, men det vil fortsatt bli lagt til automatisk. Da må du eventuelt justere det i nettleseren, for eksempel under godkjenning.

Fant du svaret?