Alle samlinger
Lær mer om
Lær mer om godkjenning i Busy
Lær mer om godkjenning av prosjekttimer
Lær mer om godkjenning av prosjekttimer

Denne artikkelen beskriver hvordan du går frem for å godkjenne prosjekttimer for å sikre korrekt fakturagrunnlag.

Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert over en uke siden

Godkjenning i Busy er delt i to visninger: periode og prosjekt. Prosjektgodkjenning brukes gjerne for å sikre riktig fakturagrunnlag når man skal fakturere kunder, noe som ofte gjøres av den operative prosjektlederen. Man kan dessuten godkjenne oppføringer fremover i tid, og den brukes derfor ofte til feriegodkjenning.

Du finner prosjektgodkjenningen under «Godkjenn» → «Prosjekt». Her vil alle prosjektledere og administrator få tilgang til sine prosjekter.

Øverst til høyre under «+ Legg til et filter» kan du velge filtre som prosjekter, arbeidstyper og ansatte.


Under dette kan du trykke på «kolonnesymbolet» for å få opp ulike valg for kolonner som kan vises i godkjenningsvinduet.


Videre kan du velge periode du ønsker å godkjenne for. Velg ønsket intervall ved å trykke på boksen, og bla med piltastene for å bytte til neste/forrige periode.Godkjenn prosjektet for den ønskede perioden ved å huke av bak prosjektet og trykk på «Godkjenn» øverst til høyre.

Om du vil godkjenne flere prosjekter på en gang kan du markere flere, eller markere alle ved å huke av ruten ved siden av «Prosjekt».

Trykk på prosjektnavnet i godkjenningslisten for å gå igjennom timegrunnlaget, og/eller kun godkjenne noen timer ført på prosjektet. Her kan du gjøre endringer direkte på timene før de godkjennes.

Marker timene du ønsker å godkjenne og trykk på «Godkjenn» øverst til høyre. Så enkelt har du godkjent prosjekttimer.
Angre godkjenning av prosjekt

Trenger du å angre godkjenningen av et prosjekt? Gå til godkjenningslisten og skru filteret for «Ikke godkjent / godkjent» til «På». Da vil du kun få opp prosjekter du allerede har godkjent.

Marker prosjektet du ønsker å fjerne godkjenningen på, og trykk «Fjern godkjenning» øverst til høyre. Prosjektet vil da ligge under «Ikke godkjent» i godkjenningslisten igjen.

Godkjenne perioder?

Lurer du på hvordan du godkjenner perioder? Les vår artikkel om godkjenning og låsing av tid i Busy.

Svarte dette på spørsmålet?