Sette opp ferie

Ferie settes opp som en del av timebankoppsettet under «Innstillinger» -> «Timebank» -> «Gå til guidet oppsett for timebank». Oppsettet starter med å koble en arbeidstype til ferie, slik at ferie kan registreres.

Videre velger du hvor mye ferie som skal legges til årlig, spesifiserer når ferietrekket skal gjøres og setter inngående feriesaldoer for alle de ansatte.

Dersom du senere ønsker å justere måned for ferietillegg og feriesaldo lag til årlig kan det enkelt gjøres under «Innstillinger» -> «Timebank».

Hvordan registrere ferie?

For å registrere ferie må den ansatte føre tid på tidslinjen koblet til ferie. Det får man til ved å opprette en arbeidstype med navnet «Ferie», som man kobler til timebanktypen for ferie.

Når den ansatte registrerer timer på en arbeidstype koblet til ferie vil det vises med stripete oppføringer på tidslinjen, og tiden vil automatisk trekkes fra timesaldoen til den ansatte.

Man kan også registrere ferie i planleggeren. Denne artikkelen beskriver hvordan du gjør dette.

Se feriesaldo i timebanken

Du kan bruke Busy til å regne feriesaldo for de ansatte. Det forusetter at du tidligere har opprettet en arbeidstype for ferie og lagt til inngående feriebalanse, som beskrevet i starten av denne artikkelen.

Når inngående balanse er satt blir en graf for nåværende og historisk feriesaldo tilgjengelig nederst i timebanken, enten for hele selskapet eller per person. Den tilpasser seg etter hvert som det registreres ferie.

Hvis du vil lese mer om hvordan feriedager trekkes i Busy kan du lese denne artikkelen.

Fant du svaret?