Med vår integrasjon med Tripletex kan man få inn prosjekter, kunder og produkter i Busy. Ordre som opprettes og ferdigstilles i Busy vil også sendes tilbake til Tripletex.

Kom i gang

  1. Opprett en API-brukernøkkel i Tripletex ved å følge disse instruksene:
    Oppsett av brukernøkkel for sluttbruker

  2. Når du kommer til valg av applikasjon, velg «Busy». Kopier brukernøkkelen du får fra Tripletex.

  3. I Busy går du til «Innstillinger» → «Integrasjoner» → Finner boksen hvor det står «Tripletex» -> Trykker på «Koble til økonomisystem».  4. Legg inn brukernøkkelen fra Tripletex (1), velg om du vil aktivere prosjektsynkronisering (2) og trykk deretter på «Koble til Tripletex» (3).

Om prosjektsynkronisering skrus på vil alle prosjekter som ligger i Tripletex bli synkronisert inn i Busy. Dersom det ligger noen prosjekter i Busy fra før av vil disse automatisk bli arkivert.

Integrasjonen er nå klar! Prosjekter, produkter og kunder vil nå synkroniseres fra Tripletex til Busy; ordre som opprettes i Busy vil automatisk overføres til Tripletex.

Hvordan fungerer integrasjonen?

Synkroniseringen

Synkroniseringen mellom Tripletex og Busy går kun én vei. Når man setter opp integrasjonen og aktiverer prosjektsynkronisering vil prosjekter, produkter og kunder bli synkronisert inn fra Tripletex til Busy. At synkroniseringen går én vei innebærer at ingen endringer som gjøres i Busy vil synkroniseres tilbake igjen til Tripletex, og timegrunnlaget vil kun eksistere i Busy.

Du får et ordreutkast basert på timegrunnlaget fra Busy over til Tripletex ved hjelp av ordre. Her oppretter man en ordre basert på timer og kostnader ført på prosjektet, som sendes som et ferdig ordreutkast direkte til Tripletex. Ordreutkastet kan faktureres ut til sluttkunden fra Tripletex.
Merk: Ingen timer overføres direkte til Tripletex fra Busy. Timene vil aldri komme inn i Tripletex, men et ordreutkast basert på timegrunnlaget kan overføres til Tripletex gjennom ordremodulen i Busy.Prosjekter

Når integrasjonen mellom Tripletex og Busy er satt opp, og prosjektsynkronisering er aktivert, vil alle aktive prosjekter i Tripletex synkroniseres inn til Busy. Arkiverte prosjekter blir synkronisert inn som arkiverte. Prosjekter opprettes som vanlig i Tripletex, men justeres i Busy. Det vil si at du legger til arbeidstyper, medlemmer, priser og gjør endringer på prosjektet direkte i Busy.

Vær obs på at om du har hatt noen prosjekter liggende i Busy fra før av som ikke finnes i Tripletex vil disse automatisk arkiveres når integrasjonen og prosjektsynkronisering kobles på. Dersom du har behov for å endre på disse må du midlertidig skru av prosjektsynkroniseringen under «Innstillinger» → «Integrasjoner».

Arbeidstyper og produkter

Arbeidstyper opprettes i Busy og legges til på prosjektene. For å få riktig produkt når dere overfører ordre til Tripletex må dere koble produkter på arbeidstypene i Busy, da disse produktene brukes når vi oppretter ordrelinjer. Produkt kan enkelt velges når en arbeidstype opprettes, eller når man er inne på hver enkelt arbeidstypes innstillinger.

Fant du svaret?