Alle samlinger
Lær mer om
Lær mer om timebank, ferie og fravær
Lær mer om hvordan du kan føre lunsj i Busy, uten lunsjtrekk
Lær mer om hvordan du kan føre lunsj i Busy, uten lunsjtrekk

Har dere betalt lunsj? 👋 Her går vi gjennom hvordan dere fører betalt lunsj, og hvordan dere kan få oversikt over tiden brukt på lunsj.

Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert over en uke siden

Betalt lunsj: Jeg trenger oversikt over tiden brukt på lunsj

Dersom ansatte har betalt lunsj, og du ønsker å ha oversikt over tiden brukt på dette, kan du la de ansatte registrere lunsj i Busy selv.

Det gjør du ved å opprette en arbeidstype for lunsj under «Arbeidstyper» og trykker på «Legg til arbeidstype». Denne arbeidstypen legger du til på interntidprosjektet. Arbeidstypen skal være knyttet til vanlig arbeidstid, slik at tiden teller med i timeføringen.

De ansatte fører timer som vanlig på tidslinjen, og legger inn tiden de bruker på lunsj hver dag. I bildet under er det blitt registrert 1 time brukt på lunsj, som telles med i den totale kapasiteten for dagen.

Under rapporter kan du få en fullstendig oversikt over hvor mye tid de ansatte bruker på lunsj ved å gruppere etter «Prosjekter / Arbeidstyper».

Betalt lunsj: Jeg har ikke behov for oversikt over tid brukt på lunsj

Dersom din bedrift har betalt lunsj, men ikke behov for å holde oversikt over tiden brukt på lunsj, trenger du ikke å føre lunsj som eksplisitte oppføringer. Ansatte kan føre timer som vanlig hele dagen, uten å tenke på hvilken del av det som er brukt til lunsj.

Svarte dette på spørsmålet?