Alle samlinger
Lær mer om
Lær mer om lønn i Busy
Lær mer om lønnsgodkjenning i Busy
Lær mer om lønnsgodkjenning i Busy

Lønn er nå flyttet til et eget menypunkt i Busy! Her er alt du trenger å vite for å utføre en lønnsgodkjenning i Busy.

Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert over en uke siden

Før en lønnsgodkjenning kan utføres må innstillingene for lønn settes opp. Du kan lese om hvordan disse settes opp i vår hjelpeartikkel om innstillinger for lønn.


Lønnsgodkjenning i Busy

Lønn er nå flyttet til et eget menypunkt i Busy!

Obs: Avhengig av størrelsen og skaleringen på skjermen kan «Lønn» havne under samleknappen «Mer».


Den største forandringen i lønn er designet. Inne i menypunktet får du nå opp fire «bokser».

1. Lønnsgodkjenning: For å opprette en ny lønsgodkjenning kan du trykke på «Ny lønnsgodkjenning» her.

2. Historikk: Her vil du se en oversikt over tidligere lønnsgodkjenninger.

3. Timer som mangler godkjenning: Her vil du se om ansatte har timer som mangler godkjenning, og kan trykke på «Gå til godkjenning» for å godkjenne de.

4. Innstillinger: Her ser du et overblikk over hovedinnstillingene som er valgt. Ved å trykke på «Se og endre lønnsinnstillinger» kommer du direkte til innstillingssiden for lønn. Denne finner du også under «Innstillinger» → «Lønn» i Busy, og kan lese mer om i denne hjelpeartikkelen (lenke).

Ny lønnsgodkjenning

Trykk på «Ny lønnsgodkjenning» for å opprette en lønnsgodkjenning. Lønnsgodkjenningen kan gjøres i 4 enkle steg.

1. Velg periode for lønnsgodkjenningen:
Du får da opp et vindu hvor du kan velge ønsket periode for lønnsgodkjenningen. Du kan enten bruke datovelgerne og pilene for å velge riktig måned og intervall, eller trykke direkte på ønsked måned.

Når du har valgt ønsket intervall trykker du på «Fortsett».

2. Se over lønnsgrunnlaget for valgt periode:
Du kommer da til lønnsgrunnlaget for valgt periode. Her vil all lønnsdata knyttet til godkjente timer som ikke er med i en tidligere lønnsgodkjenning bli inkludert. Dette innebærer:

1. Timer en person har ført knyttet til en arbeidstype for «Arbeidstid», gitt at personen og arbeidstypen er knyttet til en standard lønnsart.

2. Timer en person har ført knyttet til en arbeidstype for fravær, gitt at arbeidstypen er koblet til en lønnsart.
3. Tillegg som er lagt til på timen når personen har ført tid.

Vær oppmerksom på at den røde teksten viser at det er timer som ikke er godkjent enda. For å godkjenne timene til den ansatte kan du trykke direkte på lenken «Gå til godkjenning». Trykk på «Neste» for å gå videre med lønnsgodkjenningen.

Før du kan trykke neste må du også legge inn ansattnummer (det samme som i lønnsystemet). Det gjøres bare en gang, og lagres til neste gang du kjører en lønnsgodkjenning. Legger du ikke inn ansattnummer vil ikke personen bli inkludert i lønnsgodkjenningen.


3. Utbetaling av timesaldo
Som et valgfritt alternativ kan dere også inkludere utbetalinger som er gjort i Busy i lønnseksporten. Det er bra for å sikre seg at utbetalingene gjort i Busy reflekterer det som faktisk er blitt utbetalt i lønnsystemet. Vær oppmerksom på at dette steget kan skrus av under «Innstillinger» → «Lønn».4. Last ned lønnsfil
På siste side vil du se ett sammendrag av hva som vil bli med i lønnsfilen. Bruker du et lønnsystem som krever organisasjonsnummer for å eksportere filen må dette også fylles ut her. Trykk «Ferdigstill og last ned lønnsfil», og lønnsfilen vil bli lastet ned i formatet til ditt lønnsystem. Du kan nå laste opp filen i ditt lønnsystem.

Merk: Under innstillinger kan du velge hvilket lønnssystem lønnsfilen skal tilpasses.


Tidligere lønnsgodkjenninger

Du finner tidligere lønnsgodkjenninger under «Historikk» inne på hovedsiden for «Lønn».

Dersom du ønsker å laste ned en lønnsfil på nytt eller angre en lønnsgodkjenning, kan du trykke på de tre prikkene helt til høyre for lønnsgodkjenningen.

Spørsmål? Kontakt oss i vår supportchat!

Svarte dette på spørsmålet?