Fordypningsartikler

Her får administrator, gruppeleder og prosjektleder svar på spørsmål relatert til all administrering i Busy.

Even Dalen avatar Audun Wigum Arbo avatar Mira Malene Zeiffert avatar +1
42 artikler i denne samlingen
Skrevet av Even Dalen, Audun Wigum Arbo, Mira Malene Zeiffert og 1 annen
Timebank med fleksitid, ferie og fravær

Oppsett av timebanken i Busy

Timebanken i Busy er bygget for å gjøre automatisk beregning av overtid og fleksitid, og bidra til enkel fraværshåndtering.
Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med timebank

Denne videoen går gjennom det som trengs for å sette opp timebanken.
Even Dalen avatar
Skrevet av Even Dalen
Oppdatert for over en uke siden

Håndter lunsj i Busy: Ubetalt lunsj

Det finnes to måter å føre ubetalt lunsj på i Busy. Hvordan dine ansatte fører timer påvirker hvordan vi anbefaler at dere setter opp lunsj.
Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert for over en uke siden

Håndter lunsj i Busy: Betalt lunsj

Har dere betalt lunsj? 👋 Her går vi gjennom hvordan dere fører betalt lunsj, og hvordan dere kan få oversikt over tiden brukt på lunsj.
Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert for over en uke siden

Langtidsfravær, permisjon og deltid

Håndter at ansatte blir permittert, har et lengre sykefravær eller generelt ønsker å redusere kapasiteten for en periode.
Even Dalen avatar
Skrevet av Even Dalen
Oppdatert for over en uke siden

Ferieberegning og oppsett av ferie i Busy

Velg hvordan du ønsker at ferie skal beregnes i Busy og sett opp ferie og feriesaldoer for deg og dine ansatte.
Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert for over en uke siden

Registrere og godkjenne ferie i Busy

I denne hjelpeartikkelen får du informasjon om hvordan ferie registreres i Busy
Liv Ulversøy avatar
Skrevet av Liv Ulversøy
Oppdatert for over en uke siden

Ferieberegning i Busy

En beskrivelse av hvordan ferie beregnes i Busy, samt hvordan du endrer fra dagsbasert til timebasert ferieberening.
Even Dalen avatar
Skrevet av Even Dalen
Oppdatert for over en uke siden