1. Busy Hjelpesenter
  2. Busy med 24SevenOffice

Hvordan fungerer integrasjonsbrukeren mellom Busy og 24SevenOffice?

Les om hvordan integrasjonsbrukeren skal settes opp og hvordan den fungerer her.

Sett opp integrasjonsbrukeren

Integrasjonsbrukeren er brukeren som styrer koblingen mellom 24SevenOffice og Busy. Etter at man har opprettet et arbeidsområde vil brukeren du oppretter arbeidsområdet med bli satt som integrasjonsbruker. Du finner brukeren som står som gjeldende integrasjonsbruker i Busy under «Innstillinger» -> «24SevenOffice». For å bytte hvem som er integrasjonsbruker, trykk på «Bytt konto».

Det er anbefalt at man lager en egen bruker for dette, slik at man unngår problemer med integrasjonen om personen som er integrasjonsbruker for eksempel slutter.

image-Feb-27-2024-09-10-31-4462-AM

 

Videre må du legge inn innloggingsinformasjonen til brukeren som skal brukes som integrasjonsbruker. Husk at brukeren som skal være integrasjonsbruker må ha alle tilganger i 24SevenOffice for at integrasjonen mellom Busy og 24SevenOffice skal fungere!

image-Feb-27-2024-09-11-25-0944-AM

 

Under ser du et bilde med forklaringer på hvordan man sørger for at integrasjonsbrukeren har alle nødvendige tilganger:

image-Feb-27-2024-09-16-57-1513-AM

 

Jeg har problemer med synkroniseringen mellom Busy og 24SevenOffice - er det integrasjonsbrukeren?

Dersom dere opplever problemer knytte til å overføre timer/ordre/gjøre endringer på prosjekter kan feilen være knyttet til integrasjonsbrukeren. Sjekk først når siste synk mellom Busy og 24SevenOffice var. Dette kan du se under «Innstillinger» -> «24Sevenoffice».

Dersom datoen du finner ved siden av «Oppdatert» er eldre enn dagens dato viser det til at det kan være problemer med integrasjonen. Det kan da være nødvendig å oppdatere integrasjonsbrukeren. Se mer om det under.

image-Feb-27-2024-09-19-30-2729-AM

Oppdater integrasjonsbrukeren

Gjør følgende:

  1. Sjekk i 24SevenOffice om brukeren som ligger som integrasjonsbruker er aktiv og har alle nødvendige tilganger. Dette er hvordan du dobbeltsjekker om integrasjonsbrukeren har nødvendige tilganger:

  2. Sjekk at passordet for brukeren er korrekt.

  3. Trykk «Bytt konto» i Busy, og legg enten til en ny integrasjonsbruker eller oppdater informasjonen på den gamle.