Kom i gang med planleggeren!

Lær deg å finne frem i planleggeren, planlegge tid på prosjekter, endre/slette timer og registrere ferie ved å bruke planleggeren i Busy.

Merk: Planleggeren kobles opp mot angitt kapasitet og arbeidstyper i timebanken. Vi anbefaler derfor alle å aktivere timebanken før bruk av planleggeren. Hvordan timebanken settes opp kan du lese om i vår hjelpeartikkel på temaet.

Video: Slik bruker du planleggeren

Lær deg å finne fram

Under ser vi et bilde av planleggeren. Der ser du noen viktige steder å merke seg.

image-Mar-27-2024-05-42-15-8519-PM

 

 1. Velg om du ønsker å planlegge på personer eller direkte på prosjekter.

 2. Klikk her for å få opp visningsinnstillinger. Her kan du for eksempel velge om du ønsker å se registrert eller tilgjengelig tid, eller om du ønsker daglig eller ukentlig gruppering.

 3. Her kan du velge hvilke personer du ønsker å se i planleggeren. Om du har opprettet grupper kan du for eksempel velge å kun se en spesifikk gruppe.

 4. Du navigerer fram og tilbake i tid ved å trykke på pilene øverst til høyre. Du kan også bruke styreplaten til å bla fram og tilbake.

 5. Trykk på linjen til en ansatt (evt. et prosjekt) for å ekspandere og se hvilke prosjekter personen er registrert på (eller hvilke personer som er registrert på prosjektet i prosjektvisningen). Du kan utvide radene på alle personene ved å klikke på «Utvid alle rader» nederst på siden.

Visningsinnstillinger

I avsnittet under vil vi gå igjennom hver av visningsinnstillingene i planleggeren og hva de betyr.

Registrert og tilgjengelig tid

 • Registrert tid er i hovedsak til for timekontroll. Her får du oversikt over minustid (gul farge) og mertid (blå farge). Grønn farge betyr at det er registrert tid tilsvarende kapasitet.
 • Tilgjengelig tid brukes for å se når de ansatte har ledig tid, markert med grønn og gul farge. Rød farge betyr at den ansatte ikke har ledig kapasitet denne dagen.

 

Gruppering

 • Daglig gruppering viser hver enkelt dag og kapasitet for seg, slik bildet (1) henviser til.

  Ukentlig gruppering slår sammen alle dagene i en uke til et element, og viser prosent av hvor mye kapasitet som er brukt ukentlig (2).

Resterende visningsinnstillinger

 1. Vis timer fra kalenderen: Hvis denne innstillingen er på vil timer fra kalenderintegrasjonen vises i planleggeren.

 2. Vis arbeidstype: Viser navnet til den mest brukte arbeidstypen i hver rute. Kan skrus av om man kun ønsker timeantall/prosent.

 3. Vis ikon for beskrivelse: Viser et ikon for beskrivelse når det er lagt til beskrivelse på dager/timer.

 4. Automatisk skalering: Hvis automatisk skalering er skrudd på vil Busy automatisk utvide bredden til planleggeren for å vise mer informasjon i rader som er åpnet.

 5. Slå sammen prosjektrader: Grupperer prosjektradene per dag der det er mulig.Slik planlegger du tid

I planleggeren kan du legge inn tid på to måter: Enten ved å klikke på «ny serie» oppe til venstre, eller med dra og slipp-funksjon i oversikten.

Dra og slipp-funksjonen fungerer slik at du blar til ønsket person og dag. Registrer så tiden ved å klikke på en startdag og dra til ønsket sluttdag. Du kan også markere flere personer ved å dra musepekeren oppover eller nedover så langt du ønsker. Når du slipper vil du få opp et vindu for oppretting av timer.

Alternativt velger du ønskede personer og dager i vinduet etter du har klikket på «Ny serie».

 

I vinduet for oppretting velger du ønsket varighet for serien. Som standard vil «100% av kapasitet» bli valgt, noe som betyr at Busy vil fylle ut all arbeidstiden som er satt opp under oppsettet av timebanken. Dette kan du overstyre ved å selv legge inn hvor mange timer du ønsker skal bli registrert, for eksempel én time hver dag i perioden.

Ønsker du å endre brukere, periode, prosjekter, arbeidstype eller beskrivelse kan dette også gjøres før du trykker på «Lagre».

 

Slik kan du gjøre endringer eller slette eksisterende timer

Endringer/sletting på en enkelt dag

For å gjøre endringer på oppføringene for en enkelt dag kan du klikke på den spesifikke dagen. Du vil da få opp et vindu som vist under.

 • Endre: Trykk på blyant-ikonet for å gjøre endringer på oppføringene.

 • Slette: Trykk på søppel-ikonet for å slette oppføringen.

Endringer/sletting av flere dager

Du kan markere flere dager ved å huke av i boksen øverst i høyre hjørne på dagene.

 

Når dette er gjort vil du få opp et alternativ øverst til venstre som heter «Endre X oppføringer». Klikker du på denne får du opp et nytt vindu.

 • Endre: Fjern eventuelle oppføringer du ikke ønsker å endre ved å fjerne avhukingen til venstre. Til høyre kan du justere prosjekt, arbeidstype, varighet og mer.
 • Slette: Helt nede til høyre i vinduet ser du tre prikker. Ved å klikke her kan du velge «Slett markerte oppføringer».
 

Registrere ferie med planleggeren

Merk: For å registrere ferie behøves det en arbeidstype knyttet til ferie. Dette settes opp i timebanken. En detaljert beskrivelse av hvordan du setter opp ferie får du i vår hjelpeartikkel «Ferieberegning og oppsett av ferie i Busy».

Planleggeren er perfekt for å registrere ferie med få tastetrykk, og gjøres på samme måte som du registrerer tid: Klikk på ønsket startdag og dra til ønsket sluttdag.

 

I vinduet som nå kommer opp velger du prosjektet for interntid og arbeidstypen for ferie.

 

Når du er ferdig klikker du «Lagre», og ferien vil dukke opp på tidslinjen.