Lær mer om å kopiere et prosjekt i Busy

Har du satt opp et prosjekt akkurat slik du vil ha det, og ønsker å opprette flere lignende prosjekter uten å måtte sette opp alle detaljene på nytt? Det kan du gjøre ved å kopiere et prosjekt i Busy!

Du kan kopiere et prosjekt fra to steder i Busy: 

1. Prosjektlisten 

2. Inne på hvert enkelt prosjekt

1. Prosjektlisten

Marker prosjektet du ønsker å kopiere. Du vil da få opp en grønn knapp for å «Kopiere prosjekt». 
Skjermbilde 2024-04-24 kl. 13.56.09

Obs: Du kan kun kopiere et prosjekt av gangen. 

2. Inne på hvert prosjekt 

Trykk deg inn på et prosjekt. Bla ned til bunnen av prosjektet, eller trykk på «Handlinger» i sidemenyen. Trykk her på «Kopier prosjekt». 
Skjermbilde 2024-04-24 kl. 13.57.19

Hva blir kopiert? 

Når du trykker på «Kopier prosjekt» får du opp dette vinduet. 

Skjermbilde 2024-04-24 kl. 13.58.31

 

Alle data (bortsett fra timeføringer) vil bli overført til det nye prosjektet.

Følgende felter kan tilpasses før du oppretter prosjektet: 

  1. Navn: Skriv inn ønsket prosjektnavn.
  2. Prosjektnummer: Skriv inn prosjektnummer om du ønsker - Busy foreslår automatisk «neste» prosjektnummer i rekkefølgen. Dersom du ikke skriver inn noe blir dette valgt.
  3. Beskrivelse: Gi prosjektet en beskrivelse.
  4. Farge: Velg en prosjektfarge.
  5. Kopier oppgaver: Velg om du skal kopiere over oppgavene fra prosjektet til det nye prosjektet eller ikke. 

«Oppgaver» og «Prosjektnummer» er kun synlig i dette vinduet dersom de er aktivert i arbeidsområdet. Dersom du har «Kunder» aktivert, vil dette også komme opp som et valg i dette vinduet. 


Alle andre innstillinger vil ellers bli kopiert til det nye prosjektet. Dette innebærer arbeidstyper, timeprisoppsett, budsjett eller fastpris, medlemmer og oppgave (valgfritt). Timeføringer blir ikke kopiert til det nye prosjektet. 

OBS: Har du veldig mange oppgaver på et prosjekt kan det ta litt tid før alle oppgaver er kopiert til det nye prosjektet.