Lær mer om import av ordrelinjer i Busy

Import av ordrelinjer i Busy kan være nyttig for å fordele transaksjoner eller andre kostnader utover timer. Denne hjelpeartikkelen vil gå igjennom hvordan man kan importere ordrelinjer i Busy.

Import av ordrelinjer er en funksjon i ordremodulen, og fungerer som følgende:

For å importere ordrelinjer trykker du på «Ordre» i sidemenyen for å komme til ordredashboardet.

image-Mar-06-2024-04-09-39-3663-PM

 

I dette vinduet trykker du på de tre prikkene øverst til høyre, for å få opp valget om å «Importer ordrelinjer».

image-Mar-06-2024-04-09-59-5787-PM

 

Når du trykker på «Importer ordrelinjer» vil du få opp et vindu for å laste opp en fil. Velg filen du ønsker å laste opp og trykk på «Last opp».

image+(1)

Følgende steg må være fylt inn riktig for å importere ordrelinjer:

1. Filen er semilkolon-separert CSV med følgende kolonner:

1. projectNumber: Prosjektnummeret til ordren som linjene skal legges på. Aktivt ordreutkast (eller nytt om ingen finnes) på dette prosjektet brukes.
2. tagId: Alle ventende timer på prsjektet (timer som ville kommet opp i grunnlaget i ordreutkastet) med denne arbeidstype-ID-en vil bli knyttet til denne ordrelinjen.
3. quantity: Antallet på ordrelinjen
4. optionalOutPrice`: (Valgfritt) Setter en enhetspris for linjen. Om ikke satt, vil arbeidstypens pris på gitt prosjekt brukes. Når ordren ferdigstilles vil timene i linjen få pris justert ut i fra totalen på linjen.
5. optionalProductNumber: (Valgfritt) Overskriver produkt på linjen med et valgt produktnummer.
6. optionalDescription: (Valgfritt) Overskriver tekst på linjen (standard er produktets navn eller arbeidstypens navn).


2. Hver rad i filen er en ordrelinje. Eksempel:

 

3. Når importen har kjørt vil det genereres ordrelinjer på ordreutkast for de gitte prosjektene.

Om et prosjekt mangler ordreutkast så opprettes et. Med eksempelfilen ovenfor, og gitt et prosjekt med nummer 1 og arbeidstyper med ID 1, 2 og 3, får man generert følgende ordreutkast:

 

Når man ferdigstiller ordren, vil man måtte justere timeprisene slik at de tilsvarer ordrelinjene som timene ligger på. Dette ordner Busy:

 

Her ser vi f.eks. at det ble brukt 154,58 timer på å føre de 179 bilagene – som det ble tatt 65,- per stykk for. Timeprisen for timene bruk på bilagsføring blir derfor satt til 65*179/154,58 = 75,27,-.