Lær mer om import av tid fra Harvest Forecast til Busy

Denne er en teknisk artikkel som beskriver hvordan du importerer planlagt tid fra Harvest Forecast til Busy.

Forecast har ikke et offentlig API, og denne artikkelen blir derfor mer teknisk enn de fleste andre. Trenger du bistand til å hente ut de nødvendige feltene er det bare å ta kontakt med oss i chatten nede til høyre, så vil vi hjelpe dere så godt vi kan.

Sett opp prosjekter og person for riktig kobling

For å koble planlagt tid riktig må Busy ha en kobling mellom prosjekter i Busy og Forecast, i tillegg til en kobling mellom brukere i Busy og personer i Forecast.

Koble personer mellom systemene

Ved kobling av personer vil Busy koble etter følgende rekkefølge:

  1. Ansattkode i Busy er samme som «person_id» i Forecast.

  2. E-post i Busy er samme som e-post i Forecast.

  3. Fullt navn er samme i Busy og Forecaset (kun om e-post ikke finnes i Forecast).

Ansattkode i Busy er samme som «person_id» i Forecast.

E-post i Busy er samme som e-post i Forecast.

Fullt navn er samme i Busy og Forecaset (kun om e-post ikke finnes i Forecast).

Derfor anbefaler vi å verifisere at alle e-poster er likt mellom systemene. Er det noen som ikke har samme e-post i systemene kan du legge inn «person_id» i feltet for ansattkode. Dette er ganske teknisk, men beskrives nederst i artikkelen.

Koble prosjekter mellom systemene

Kobling av prosjekter er ganske rett fram da det gjøres med prosjektkode.

Legg inn prosjektkode på alle prosjekter i Busy og Harvest, og prosjektene vil automatisk kobles mellom systemene. Har du ikke aktivert prosjektkode kan det gjøres fra «Innstillinger» -> «Generelt» i Busy.

Importer planlagt tid

Når prosjekter og brukere er koblet kan du gå til «Innstillinger» -> «Integrasjoner». Her velger du «Importer planlagt tid fra Forecast» på kortet for «Harvest Forecast».

Videre trenger vi å hente ut nødvendig informasjon for å koble på Forecast.

 

ID på konto i Forecast:

ID på konto kan du finne i URL-en til Forecast, se tallet i det vedlagte bilde for hvor du finne dette.

 

API-token

Denne må vi hente ut manuelt fra nettverksfanen i Forecast.

  1. Følg beskrivelsen nederst på siden for å finne fram til nettverksfanen og få fram feltet med «person_id».

  2. Trykk på feltet med «person_id» markert i rødt under.

  3. Kopier verdien som ligger etter «Bearer» markert under. I bildet starter den på 2649 og avslutter på dAg.

Følg beskrivelsen nederst på siden for å finne fram til nettverksfanen og få fram feltet med «person_id».

Trykk på feltet med «person_id» markert i rødt under.

Kopier verdien som ligger etter «Bearer» markert under. I bildet starter den på 2649 og avslutter på dAg.

 

Fra-dato

Dette feltet vil være datoen Busy starter å hente planlagt tid for.

 

Til dato

Dette feltet er datoen Busy slutter å hente planlagt tid for.

 

Standard arbeidstype for timer

Da Forecast ikke har et felt for arbeidstype som i Busy må du velge en standard arbeidstype som skal legges på timene. Her anbefaler vi å velge en generell arbeidstype som f.eks «Arbeidstid».

 

Standard prosjekt for fravær

Forecast har et eget prosjekt for «Time Off», dette har ingen kode, så da kan du velge hvilket prosjekt timer for «Time Off» skal legges på.

 

Standard arbeidstype for fravær

Da Busy bruker arbeidstyper for å regne fravær i timebanken er det naturlig å ha en unik arbeidstype for tid på «Time Off», derfor kan du velge en egen arbeidstype for all tid på prosjektet «Time Off» her.

Importer timer kun én gang

Importerer du planlagt tid flere ganger vil det duplisere seg i forhold til tidligere planlagt tid.

Derfor må du manuelt slette timene før du gjør en ny import dersom noe ble feil. Dette kan du gjøre raskt fra planleggere, men vi anbefaler å først teste med noen ansatte for å unngå problemer her.

Tilleggsinformasjon

Legg inn Forecast sin «person_id» som ansattkode

  1. Naviger først til Forecast sin liste over «Team».

  2. Åpne deretter utviklingsverktøy på nettverksfanen, i Chrome brukes hurtigtasten Control+Shift+I eller Command+Option+I (Mac), eller se nøyere beskrivelse her.

  3. Trykk på personen du ønsker å finne ID til, og trykk umiddelbart «Update person» uten å gjøre endringer.

  4. Hadde du nettverksfanen oppe vil du nå se et tall som vil være «person_id» for personen, og kan limes inn under «Ansattkode» i Busy.