Lær mer om lønnstillegg i Busy

Denne artikkelen går igjennom hvordan man legger til lønnstillegg på timer i Busy, og hvor du kan finne informasjon om hvilke tillegg som er lagt til.

For å kunne legge til lønnstillegg i Busy må du ha satt opp de generelle innstillingene for lønn. Les mer om hvordan du gjør dette i vår hjelpeartikkel om oppsett av lønn i busy

Opprett lønnsarter for lønnstillegg

For å opprette lønnsarter går du til lønnsinnstillingene i Busy. Trykk på (1) «Innstillinger» → (2) «Lønn». Du kan lese mer om dette i vår hjelpeartikkel «Lønn i Busy!»´

image-3

 

Videre kan du enten trykke på «Lønnsarter» i sidemenyen, eller bla deg ned til du kommer til «Lønnsarter».

image-2

 

Trykk videre på «Legg til lønnsart» og opprett de lønnsartene du ønsker.

image

 

Når du oppretter en lønnsart må du oppgi lønnskode (samme kode som i lønnssystemet), et navn på tillegget, velge om tillegget skal vises i timeføringen og om dette er overtid. 

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 14.51.16


Huk av for «Vis i timeføring» dersom du ønsker at de ansatte skal kunne legge til tillegget på en time. Huk av for at tillegget er overtid dersom du ønsker at det skal være inkludert i timebankrapportene. 

Ønsker du at de ansatte kan velge mellom overtid til utbetaling og overtid til timesaldo kan du opprette enda en lønnsart, for eksempel Overtid 50% (Til utbetaling) og velge at dette er overtid til utbetaling. Overtiden vil da automatisk trekkes fra timesaldoen gjennom «Utbetaling»-kolonnen i timebanken, men du må selv håndtere at overtiden faktisk blir utbetalt (for eksempel med lønnsgodkjenningen).

Legg til lønnstillegg

Trykk på «Legg til tillegg» inne i en timeføring for å legge til et lønnstillegg på timen. Alle tillegg som står som «Vis i timeføring» vil være tilgjengelig i listen, og kan velges av den ansatte. 

Skjermbilde+2022-08-03+kl.+13.11.16-1


Den ansatte velger varighet på tillegget under «Antall» - altså antall timer tillegget skal følge. Busy velger automatisk total tid dersom ikke annet et spesifisert. 

 

Denne metoden kan brukes både for å registrere overtid, eller andre tillegg som er tilgjengelige som lønnstillegg for den ansatte. Opprett flere lønnsarter om noen tillegg mangler. 

 

Hvordan korrigere lønnstillegg? 

Lønnstillegg kan korrigeres på to måter i Busy, og avhenger av om tillegget allerede er kjørt i lønn eller ikke. 

1. Ikke kjørt i lønn 

Om tillegget enda ikke er inkludert i en lønnskjøring og er feilregistrert, kan du enkelt korrigere eller slette tillegget inne på hver time. Gå inn på timeføringen, trykk på tillegget som er lagt til og korriger enten tillegget eller varighet, eller slett hele tillegget. 

 

2. Kjørt i lønn
Dersom tillegget allerede er utbetalt til den ansatte i en lønnskjøring kan du enten korrigere dette direkte i ditt lønnssystem, eller trekke den ansatte for tillegget i Busy på neste lønnskjøring. 

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 15.03.19


For å trekke den ansatte kan du på en annen time legge til tillegget som er utbetalt feil, og skrive «minus» foran timeantallet som er utbetalt feil. 

 

Hvor finner jeg informasjon om lønnstillegg? 

Du kan finne informasjon om hvilke lønnstillegg som er lagt til på timene i Busy på fire ulike måter. 

1. Timeloggen 

Alle tillegg som er lagt til eller fjernet på en time vil være synlig i timeloggen. Her ser du hvem som har lagt til tillegget, og eventuelle endringer som er gjort. 

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 15.08.12

 

2. Godkjenning 

Alle tillegg som er tilgjengelige i timeføringen (har «Vis i timeføring» skrudd på) og som er brukt i valgt periode, vil være synlig både i periodegodkjenningen per person, og i prosjektgodkjenningen per prosjekt. 

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 15.09.31

 

3. Lønnsgodkjenningen 

Når du har godkjent timene og kjører en lønnsgodkjenning, vil du få en egen linje under hver ansatt for alle tillegg de har registrert tid på i valgt periode. 

 

4. Lønnsrapporten 

Etter at lønnsgodkjenningen er fullført og lønnen er kjørt vil du finne en fullstendig oversikt over lønnskjøringen i lønnsrapporten i Busy. 

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 15.11.54Hvordan bruker jeg dette i lønnskjøring?

Denne informasjonen kan du bruke til å generere en lønnsfil som kan lastes opp i lønnssystemet, eller du kan manuelt lese av rapportene som genereres. Vil du lage en lønnsfil bruker du lønnsgodkjenningen for å velge hva som skal inkluderes. Hvordan du oppretter en lønnsgodkjenning kan du lese om i denne hjelpeartikkelen.