Lær mer om tilleggsregler i Busy

Denne artikkelen beskriver hvordan overtid og annet tillegg kan håndteres ved å opprette tilleggsregler i timebanken i Busy.

Overtid

Via tilleggsregler kan du sette opp automatisk dagsbasert, ukesbasert eller månedsbasert overtidsberegning med selvvalgt antall innstegsgrense.

Det betyr at overtiden beregnes først på slutten av den nevnte perioden, og kan brukes for eksempel når ansatte har fleksitid innenfor enten en uke eller måned.

Opprett regel for overtidsberegning

For å komme i gang kan du velge vår foreslåtte regel for automatisk overtidsberegning. Den er satt opp for ukentlig overtidsberegning som standard, men du kan også bytte til månedlig eller daglig periode om du ønsker det.

 

Lønnsregelen vil tre inn når den ansatte har registrert tid mer enn den øvre grensen. I dette tilfellet vil det forventes 8 timer i snitt hver dag hele uken, og den ansatte vil da begynne å regne overtid når de jobber mer enn 40 timer i løpet av uken som en helhet.

 

Når en tilleggsregel skal regne tillegg må den vite hvilket tillegg som skal genereres. Dette løses med lønnsarter, da disse også kan overføres direkte til de fleste lønnsystemer. Mangler du en lønnsart for «Overtidstillegg 50%» gir Busy deg et forslag på hvordan det kan opprettes. Det er forventet at dette tillegget er satt som «Overtid til timesaldo», da dette er den eneste typen overtid som er støttet via tilleggsregler.

Rapporter på overtid

All overtid som genereres kan du se i timebanken i vår egen overtidsgraf, eller via timebanktabellen.

I tillegg finner du overtiden som egne lønnslinjer dersom du bruker lønnskobling i Busy. Da finner du det både i lønnsrapporter eller som egne linjer i lønnsgodkjenningen. Merk at lønnslinjen genereres på den siste dagen i uken/perioden, så dersom uken ikke er ferdig ved lønnskjøringen vil den bli med på neste lønnsgodkjenning i stedet.

Andre lønnsregler

Du kan også bruke Tilleggsregler for andre lønnsregler. Dette er for eksempel dersom dere har ekstra helligdagstillegg, helgetillegg eller lignende.

Bruker du Busy sine regelforslag som utgangspunkt vil du få mulighet til å opprette en lønnsart for de relevante lønnsartene, men ofte vil disse allerede være tilgjengelige via f.eks. lønnskoblingen til 24SevenOffice Lønn.

 

Velg når øvre grense er aktivert, og en eventuell dato regelen skal gjelde fra. Du kan også ekskludere personer som ikke skal generere slikt tillegg.

Har du flere regler du ønsker å generere tillegg for anbefaler vi å ta kontakt med oss!