Lær mer om timepriser i Busy

Denne hjelpeartikkelen gir deg oversikt over prisfunksjonaliteten som finnes i Busy i dag.

Prisfunksjonaliteten begynner med standardiserte timepriser, som kan spesifiseres på prosjektnivå.

Standardiserte priser

Selskapets standardiserte timepris

I det generelle oppsettet av Busy vil et av valgene du får være å sette en «Standard timepris» for hele selskapet. Dette vil være prisen selskapet faller tilbake på dersom en annen pris ikke spesifiseres på prosjektnivå. Du finner den under «Innstillinger» → «Generelt».

image-Apr-17-2024-09-31-40-3903-AM

Arbeidstypens standardiserte timepris

Når du oppretter en arbeidstype i arbeidsområdet til selskapet vil du få mulighet til å legge inn «Standard timepris» for arbeidstypen. Dette vil være den prisen Busy bruker for arbeidstypen når den blir lagt til på et prosjekt, hvis ikke noe annet spesifiseres på det spesifikke prosjektet.

Skjermbilde+2023-06-07+kl.+15.02.50 

Spesifiserte timepriser

Timepriser på prosjekt

Når du oppretter et prosjekt i Busy vil du få muligheten til å spesifisere timeprisen per prosjekt. Her kan du velge å sette en spesifikk timepris knyttet til prosjektet, arbeidstyper eller brukere.

Skjermbilde+2023-06-07+kl.+15.07.37

Merk: Busy vil alltid bruke timeprisen som står på prosjektet, derfor må det være en spesifisert timepris på prosjektet. Har du valgt en standard timepris for selskapet, vil Busy ta utgangspunkt i denne som timepris for prosjektet, med mindre noe annet spesifiseres.


1. Prosjekt

Hvis du velger «Prosjekt» under «Oppsett for timepriser» kan du legge inn en timepris som vil gjelde for alle timene ført på prosjektet.


Dersom du for eksempel har satt selskapets standard timepris som 1000kr, vil 1000kr automatisk dukke opp som timeprisen på prosjektet. Denne timeprisen kan overskrives ved å skrive inn ønsket timepris for prosjektet.

Merk: Dersom dere ikke har spesifisert en standard timepris for selskapet, vil den automatiske timeprisen på prosjektet stå som «0 kr».

2. Brukere

Ved å velge «Brukere» under «Oppsett for timepriser» vil du kunne spesifisere en timepris per bruker på prosjektet.
Skjermbilde+2023-06-07+kl.+15.12.27


Dersom du har ansatte som skal ha ulik timepris på samme prosjekt, vil det være nyttig å sette opp timeprisen etter brukere. Du vil få opp en kolonne ved siden av navnet på brukerne som heter «Timepris».
Skjermbilde+2023-06-07+kl.+15.14.20 

Her kan du spesifisere den enkelte brukerens timepris som vil gjelde for brukeren når de fører timer på prosjektet, uavhengig av hvilken arbeidstype de fører tid på.

3. Arbeidstyper

Timeprisen de fleste benytter seg av er timepris spesifisert per arbeidstype. Du vil, lignende som for timepris spesifisert per bruker, få opp en kolonne for «Timepris» ved siden av navnet på arbeidstypen på prosjektet.
Skjermbilde+2023-06-07+kl.+15.15.35 

Her kan du spesifisere en timespris som blir knyttet til arbeidstypen som er valgt under timeføringen.

Ny funksjonalitet: Timepris per bruker per arbeidstype!

Dersom du har behov for å spesifisere timeprisene mer, har vi kommet med en ny oppdatering som lar deg gjøre nettopp dette. Det er nå mulig å overstyre timeprisen per arbeidstype knyttet til enkelte ansatte. Dette er aktuelt dersom du for eksempel har to ansatte som skal ha ulikt betalt for å utføre samme «Arbeidstype», og du ønsker å spesifisere brukerens timepris per arbeidstype det føres tid på.​


Inne på prosjektet velger du fortsatt å spesifisere timeprisen etter arbeidstype. Når du har satt opp timeprisene per arbeidstype, kan du trykke på de tre prikkene til høyre

for arbeidstypen (1) og velge «Overskriv timepris på ansatt» (2).​Du får da opp et vindu hvor du kan skrive inn en egen timepris for de ansatte du ønsker. I bildet over har standard timepris for Anne Karlsen blitt overstyrt med 1500kr, som betyr at hun vil få betalt 1500kr for timer ført på denne arbeidstypen. Andre ansatte som fører tid på denne arbeidstypen vil få betalt standard timepris knyttet til arbeidstypen.
image-Apr-17-2024-09-36-40-7628-AM

Bildet over illustrerer hvordan det vil se ut inne på selve prosjektsiden. Du kan spesifisere timeprisen per arbeidstype per bruker på så mange brukere og arbeidstyper du ønsker.

Prishierarkiet i Busy

De ulike prisene som er gjennomgått over kan sies å lage et «Prishierarki», som går fra «Standardiserte timepriser» til mer «Spesifiserte timepriser». De ulike nivåene kan illustreres slik:1. Selskapets standardiserte timepris. Dersom en standardisert timepris for selskapet er spesifisert, vil denne automatisk velges som timepris på nye prosjekter som opprettes, dersom noe annet ikke spesifiseres på prosjektet.

2. Standardiserte timepriser på arbeidstyper. Timeprisen du setter som standard på arbeidstypen når den opprettes. Dersom du har et prosjekt med timepriser spesifisert per arbeidstype, vil Busy ta utgangspunkt i den standardiserte timeprisen på arbeidstypen når denne legges til på prosjektet. Denne kan også overstyres per prosjekt.

3. Timepris på prosjekt. Prisene på timene i Busy vil alltid gå etter hvilken timepris som ligger på prosjektnivået. Dersom denne ikke spesifiseres nærmere vil Busy benytte seg av de «standardiserte timeprisene». Velger du en egen pris på prosjektnivå vil alltid denne gjelde.

4. Spesifiserte timer på prosjektnivå. Dersom du spesifiserer timepriser på prosjektnivå, for eksempel per bruker eller per arbeidstype, vil Busy ta utgangspunkt i disse prisene når det føres timer på prosjektet.

5. Timepris direkte på timen. Timeprisen på prosjektnivå kan overskrives på selve timen i Busy. Dette kan gjøres i «Godkjennings-modulen» eller inne på «Ordre». Det er kun en administrator som kan overstyre timeprisen.