App til mobil?

Les mer om app til mobil her.

Dra og slipp i kalenderen

Flytt pekeren til ønsket dag og starttidspunkt. Hold deretter pekeren nede mens du drar den til ønsket sluttidspunkt. Når du slipper pekeren registreres oppføringen og er tilgjengelig med en gang for videre utfylling.

Klikk og fyll inn

Øverst til høyre finner du en grønn knapp, og er tilgjengelig fra kalenderen eller timeliste-visningen. Når knappen blir trykket vises et utfyllingskjema der du kan fylle inn informasjon om en oppføring før den vises i kalenderen.

For å lukke skjemaet kan du trykke på kryss-ikonet øverst til høyre eller trykke hvor som helst utenfor skjemaboksen. Alle felter blir lagret så lenge du er på nettsiden, selv om du lukker skjemaet.

Trykk på lagre-knappen nede til høyre for å registrere timen. Kalenderen navigerer automatisk til dagen og tidsintervallet for den nye oppføringen.

Fra timelisten kan du også trykke på knappen helt til høyre på en dag for å åpne samme skjema. Starttid blir automatisk satt til samme dag som knappen ligger på.

Oppføringer kan endres i timelisten ved å trykke på en rad. Da vil skjemaboksen for valgt oppføring komme frem. Endringer lagres først når lagre-knappen trykkes på.

Stoppeklokke

Stoppeklokken kan brukes som et stemplingsur. Trykk på stoppeklokke-knappen øverst til høyre for å starte stoppeklokken.

Når stoppeklokken er aktiv vil total tid vises på knappen, og tidsintervallet fra der den ble startet blir markert med blått i kalenderen.

For å endre starttidspunkt til stoppeklokken kan det blå området i kalenderen dras i.

Trykk på stoppeklokke-knappen igjen for å stoppe den. En oppføring vil bli registrert i kalenderen med stoppeklokkens tidsinterval.

Fant du svaret?