Tre hovednivåer

De tre rettighetsnivåene som Busy tilbyr kan velges på brukersiden. De er i stigende rekkefølge, der hver rolle innehar rettigheter til rettighetsnivået under. Eksempelvis har en avdelingsleder samme rettigheter som ansatt, pluss sine egne rettigheter. De tre nivåene er: Ansatt, Avdelingsleder og Administrator. Det er eksisterer også noen tilleggsvalg for blant annet prosjektstyring som beskrives nederst i artikkelen.

En visning av hvor rettighetsnivå ligger. Brukere →

Ansatt

En bruker med rettighetsnivået ansatt har tilgang til å føre timer på prosjekter personen er en del av. I tillegg får personen mulighet til å se sin egen data i timebanken, og rapporter over timer ført på brukeren (uavhengig av prosjekt og arbeidstype). En ansatt kan også legge inn personlige integrasjoner som kalendersynkronisering.

Avdelingsleder

Dette er en ansatt med ansvar for et sett med brukere. En avdelingsleder har samme rettigheter som en ansatt, men har i tillegg de samme rettigheter for alle personene i sitt team (avdeling). En avdelingsleder kan altså se og endre alle timer for alle brukere innenfor sitt team, og har tilgang til timebank og rapporter for alle i samme team. Avdelingsledere kan også opprette og endre alle prosjekter og kunder. Når en avdelingsleder blir lagt inn på et prosjekt vil brukeren automatisk bli satt som prosjektleder (beskrevet senere i artikkelen), og dermed få de påfølgende rettighetene en prosjektleder har på et prosjekt. Dersom en avdelingsleder ikke er del av et team, vil avdelingsleder-rettigheter for alle ansatte i arbeidsområdet.

Administrator

En administrator har alle rettigheter i Busy. Dette innebærer blant annet å endre betaling, opprette integrasjoner for hele arbeidsområdet, invitere og administrere brukere, opprette og endre arbeidstyper, kategorier m.m.

Tilleggsvalg av rettigheter

Her viser vi noen tilleggvalg som kan brukes for å få enda mer kontroll over hvem som kan se hva i Busy.

La en bruker se andres tidslinjer

I Busy ønsker man ofte å kunne se hverandres tidslinje for å lettere kunne planlegge sin og andres arbeidsdag. I noen tilfeller er ikke dette ønskelig, da spesielt tid ført på sykefravær, ferie o.l. Derfor har Busy en egen innstilling for å velge om brukeren kan se alle de andre ansatte sin tidslinje eller ikke. Dette ligger under "Innstillinger" på brukersiden.

Merk: En administrator eller avdelingsleder vil fortsatt kunne hente ut timer og gjøre endringer på timer i rapportene basert på sitt rettighetsnivå, selv om de ikke kan se andre sin tidslinje. De rettighetene er beskrevet tidligere i artikkelen.

Åpent prosjekt

Et åpent prosjekt er et prosjekt der alle ansatte har rettigheter til å føre på prosjektet, samt se rapporter for prosjektet. Dette kan brukes i situasjoner der man ønsker at prosjektet skal være åpent og tilgjengelig for alle.

Prosjektleder

En prosjektleder er vanligvis den som har det operative ansvaret på et prosjekt, og settes per medlem på prosjektet. En prosjektleder har rettighet til å gjøre endringer på et prosjekt, legge til medlemmer, timepriser, budsjetter m.m. En prosjektleder har også rettighet til å se og endre alt av rapporter for timer ført på prosjektet personen er prosjektleder for. Dette innebærer endring av antall fakturerbare timer og timepris på timer ført på prosjektet. godkjenning av timer ført på prosjektet, samt overføring av timer til 24SevenOffice for fakturering.

Visning av hvor prosjektleder ligger. Prosjekter →

Fant du svaret?