To rettighetsnivåer

Det er to grunnleggende rettighetsnivåer i Busy:

Administrator, som har alle rettigheter i Busy. Dette innebærer blant annet å endre betaling, opprette integrasjoner for hele arbeidsområdet, invitere og administrere brukere, opprette og endre arbeidstyper, kategorier m.m.

Ansatt, som betyr at du kan føre tid på dine prosjekter og se din egen tid, samt andres tidslinje for planlegging. I tillegg får personen mulighet til å se sin egen data i timebanken, og rapporter over timer selv ført. En ansatt kan også legge inn personlige integrasjoner som kalendersynkronisering.

I tillegg til dette eksisterer det et sett med justeringer man kan gjøre per ansatt:

1. Kan opprette prosjekter. Dette brukes gjerne for ansatte som er prosjektledere og må kunne opprette, endre og justere prosjekter de er prosjektleder for, samt godkjenne og fakturere prosjektet. Når en person oppretter et prosjekt blir de satt automatisk som prosjektleder.

2. Kan se alle sin tidslinje. Dette styrer om ansatte kan bytte mellom andre ansatte sine tidslinjer fra timeføringen. Ved å skru det av vil fortsatt ansatte som er gruppeledere kunne se tidslinjen til ansatte i sine grupper/undergrupper. Fra innstillinger for arbeidsområdet kan dette settes som standard for alle nye brukere.

Alle rettigheter kan endres ved å gå til «Brukere» -> «Navn på bruker» -> «Rettigheter».

Gruppeleder

En gruppeleder er en ansatt med ansvar for et sett med brukere i sin gruppe/undergruppe, gjerne en avdelingsleder eller teamleder. Når man oppretter en gruppe kan man sette en person som gruppeleder. Denne personen kan se og endre alle timer for alle brukere innenfor sin gruppe/undergruppe, har tilgang til timebank og rapporter og kan godkjenne tid for alle i gruppa.

Grupper og undergrupper kan brukes for å modellere svært avanserte organisasjonstrukturer, noe som er beskrevet i en egen artikkel i vårt hjelpesenter.

Prosjektleder

En prosjektleder er vanligvis den som har det operative ansvaret på et prosjekt, og settes per medlem på prosjektet. En prosjektleder har rettighet til å gjøre endringer på et prosjekt, legge til medlemmer, timepriser, budsjetter m.m. En prosjektleder har også rettigheter til å se og endre alt av rapporter for timer ført på prosjektet han/hun leder. Dette innebærer endring av antall fakturerbare timer og timepris, godkjenning av timer, samt fakturering av timer gjennom ordre. En person vil automatisk bli satt som prosjektleder for prosjekter de oppretter.

Visning av hvor prosjektleder ligger. Prosjekter →

Fant du svaret?