Lær mer om ferieberegningen i Busy

En beskrivelse av hvordan ferie beregnes i Busy, samt hvordan du endrer fra dagsbasert til timebasert ferieberening.

Hvor mange feriedager trekkes?

Merk: Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i timesbasert ferieberegning. Vi anbefaler alle selskaper å bruke slik beregning. Hvordan du endrer fra dagsbasert til timebasert ferieberegning kan du lese i siste del av denne hjelpeartikkelen.

Hvor mange feriedager som trekkes per ansatt er basert på selskapets standard arbeidsuke.

Beregningen er slik:

Antall feriedager trukket = Antall timer registrert som ferie / Selskapets normaltid på den aktuelle dagen (ignorerer helligdager).

Det betyr at dersom man registrerer 4 timer ferie når standard arbeidsuke er på 40 timer vil det trekkes 0,5 dager ferie (4 / 8 = 0,5).

 

Noen andre eksempler:

 1. Selskapet har sommertid på 7 timer per dag, og ellers normaltid på 8 timer. Da vil 7 timer ferie trekkes som en hel dag med ferie under sommertid.

 2. Tar man fri på helligdager vil selskapets normaltid ikke inkludere helligdagen. Dersom julaften er markert som halv dag for selskapet og man for eksempel registrerer 4 timer ferie denne dagen, vil kun en halv feriedag trekkes.

 3. Selskaper med lunsj som registreres med egen arbeidstype i Busy har en standard arbeidsuke på 37,5 timer. Da skal man heller ikke registrere ferie i lunsjen, men registrerer 7,5 timer for en full dag med ferie.

Hvordan får vi korrekt ferietrekk for deltidsansatte?

Dersom en deltidsansatt har 4 timer normaltid en dag, samtidig som selskapet har 8 timer normaltid, vil den deltidsansatte kun bli trukket en 0,5 dager ferie dersom personen registrerer hele dagen som ferie. Altså vil antall feriedager trukket på denne personen kunne bli for lavt.

Løsningen på dette er å justere ned antall feriedager som legges til på personen, slik at det følger vedkommendes stillingsprosent. Da skal for eksempel deltidsansatt i 50% stilling ha halvparten så mange årlige feriedager som en som jobber 100%. Dette justeres i timebankoppsettet.

Endre fra dagsbasert til timesbasert ferieberegning

Tidligere har dagsbasert ferieberegning være standard beregning i Busy. Nå er ikke dette lenger tilfellet, og vi anbefaler å bytte til timebasert beregning. Dette kan påvirke noen feriesaldoer, særlig for ansatte på deltid. Derfor anbefaler vi å bruke funksjonen for ferieavvik for å få den riktige saldoen.

Slik gjør du det:

 1. Last ned en rapport av feriesaldoer før overgang til ny beregning.
  ferieberegning_export
 2. Endre ferieberegning i «Timebank» -> «Ferie». Last ned ny rapport av feriesaldoer etter at endringen er utført.
  ferieberegning
 3. Sammenlign rapportene og opprett ferieavvik for alle tilfellene der feriesaldoen har endret seg, slik at sluttsaldoen blir riktig igjen. Det gjøres ved å klikke på «Ny feriejustering».
  Skjermbilde+2021-10-26+kl.+10.40.06

 

Har du andre spørsmål om ferie i Busy? I denne artikkelen kan du lese mer generelt om hvordan man setter opp og registrerer ferie, og her kan du lese om hvordan du bruker planleggeren til å registrere ferie.