Lær mer om indeksregulering i Busy

Hvordan oppdaterer man eksisterende og nye priser i Busy?

I denne hjelpeartikkelen vil vi gå gjennom hvordan man oppdaterer og justerer priser i Busy. Dette vil være relevant dersom dere skal justere eksisterende priser på prosjekter, for eksempel i overgangen til et nytt år. Hvordan dere gjør det er avhengig av hva som styrer timeprisene deres i dag.

Dersom du har behov for mer informasjon om hvordan timepriser styres og settes opp kan du lese vår hjelpeartikkel: Prisfunksjonalitet: Hvilke priser gjelder når?

Justere priser på arbeidstyper

Dersom du styrer prosjektenes timepriser per arbeidstype, kan du justere eksisterende og nye priser inne på hver arbeidstype.

image-Mar-27-2024-06-47-25-9713-PM

 

Gå først inn på arbeidstypen du ønsker å endre pris på i listen over arbeidstyper. Skriv deretter inn den nye timeprisen og trykk på «Lagre».

image-Mar-27-2024-06-47-54-5722-PM

 

Du får da opp et vindu hvor du kan velge om den nye timeprisen kun skal gjelde på nye prosjekter, eller om den også skal endres på eksisterende prosjekter.

image-Mar-27-2024-06-48-26-5811-PM

 

Dersom du velger at den også skal endres på eksisterende prosjekter, vil du få opp et valg om hvilke prosjekter den skal gjelde for (1), samt hvilken dato endringen skal gjelde fra (2). Trykk på «Lagre timepris» (3) for å oppdatere prisen på nye og eksisterende prosjekter/timer.

image-Mar-27-2024-06-49-04-6948-PM

 

Obs: Når du velger en startdato for timepris vil alle timer før denne datoen låses med den gamle timeprisen, mens timer etter datoen vil få den nye prisen.

Justere priser på brukere

Dersom du styrer timeprisene per bruker, kan du gå inn på hver enkelt bruker for å justere eksisterende og nye timepriser knyttet til brukeren.

image-Mar-27-2024-06-49-34-7041-PM

 

Hvis du skriver inn en ny timepris inne på den enkelte brukeren og trykker «Lagre», vil du få opp et vindu hvor du velger om timeprisen skal gjelde på kun nye, eller også eksisterende prosjekter.

image-Mar-27-2024-06-50-06-7200-PM

 

Hvis du velger «Endre timepris på eksisterende prosjekter» vil du her, i likhet med timepriser per arbeidstype, få mulighet til å velge hvilke prosjekter det skal gjelde, og fra hvilken dato.

Justere priser på prosjektnivå

Dersom du setter en fast timepris som gjelder alle timene på prosjektet, kan du gå inn på prosjektinnstillingene for å justere timeprisen på både nye og eksisterende timer.

image-Mar-27-2024-06-50-42-7944-PM

 

Ved å skrive inn den nye timeprisen på prosjektet og trykke på «Lagre», vil du få opp en fane der du velger om timeprisen skal endres på alle eksisterende timer, eller om den nye timeprisen skal gjelde fra en valgt dato. Timene før denne datoen vil ha den gamle timeprisen.

image-Mar-27-2024-06-55-22-1345-PM