Lær mer om kapasitetsoversikten i Busy

Kapasitetsoversikten lar deg se om de ansatte har tilgjengelig tid og på hvilke prosjekter de er booket inn på. Her kan du lære mer om hvordan den fungerer.

Kapasitet

Kapasitetsoversikten finner du ved å gå til «Rapporter» → «Kapasitet» (1). Her får du opp en liste over alle brukere og deres tidsbruk (2). Ved å klikke på den enkelte brukeren kan du i tillegg få en oversikt over hvor mye tid de har brukt per prosjekt (3). Du kan velge hvilken periode rapporten skal vise ved å trykke på nedtrekksmenyen oppe til høyre (4). Rapporten kan blant annet vise per måned, per kvartal og per uke.

 

For hver bruker får du opp informasjon om kapasitet for en valgt tidsperiode.

 

Kapasitet: Den totale tiden hver bruker har tilgjengelig i den valgte perioden. Kapasitet kan settes opp under innstillinger for timebank.

Total tid: Viser både loggført og planlagt tid, altså tiden brukeren har arbeidet pluss tiden brukeren planlegger å arbeide i den valgte perioden.

Budsjett: Dersom det er satt opp budsjett på brukeren vil informasjon om dette komme opp her. Du kan lese mer om hvordan sette opp brukerbudsjett i denne hjelpeartikkelen.

Loggført: Tiden brukeren har registrert og arbeidet.

Planlagt: Planlagte arbeidstimer fram i tid.

Kapasitet vs total tid: Her får du en oversikt over hvordan brukerens totale tid, altså loggførte og planlagte tid, ligger an i forhold til brukerens kapasitet. Total tid vises i prosentandel av kapasitet.