Lær mer om håndtering av langtidsfravær, permisjon og deltid i Busy

Håndter at ansatte blir permittert, har et lengre sykefravær eller generelt ønsker å redusere kapasiteten for en periode.

Fravær

Noen ganger har ansatte fravær over lengre perioder. Det er i hovedsak to måter å håndtere dette på i Busy.

Registrer tiden på arbeidstype for fravær

Dersom det er viktig at alt fravær vises i rapportene, eller om fraværet er over en kortere periode (0-3 uker), anbefaler vi å løse det ved å opprette en arbeidstype for «Permisjon» i interntidsprosjektet. Gå deretter til planleggeren, dra i perioden du ønsker å registrere for, velg varighet per dag og velg riktig arbeidstype. Les mer om planleggeren i vår artikkel.

Opprett en midlertidig arbeidsuke

Gjelder fraværet for en lengre periode er det mulig å opprette en midlertidig arbeidsuke for brukeren. Naviger først til timebank-innstillinger for den ansatte.

 

Fjern «Bruk standard for arbeidsområdet» og velg «Legg til arbeidsuke». Velg deretter start- og sluttdato, og trykk «Ny arbeidsuke».

 

Avslutningsvis fjerner du markeringen på dagene personen ikke skal jobbe, eventuelt justererer uken til å passe den ansatte sitt fravær. Til slutt trykker du «Lagre», og den ansatte vil nå slippe å registrere tid i perioden.

Deltidsarbeid og endring av stillingsprosent

Dersom du har ansatte som skal ha en annen arbeidstid enn bedriften kan dette endres i den ansattes timebank. Du kan følge de samme stegene som for å «Opprette en midlertidig arbeidsuke», som beskrevet over over. Forskjellen er at du her endrer kapasiteten til den ansatte i en periode eller permanent.

Skjermbilde+2023-06-07+kl.+11.15.24

 

Ved å trykke på «Legg til arbeidsuke» får du opp muligheten til å sette en start og slutt-dato. Velg datoen den nye stillingsprosenten skal gjelde fra, og eventuelt en sluttdato hvis dette er bestemt. Hvis ikke lar du sluttdato stå som «Ingen sluttdato».

image-Apr-04-2024-02-00-49-2099-PM

 

Du kan så endre arbeidstiden og kapasiteten til den ansatte til gjeldende stillingsprosent. Dette kan gjøres ved å «huke av» eventuelle dager personen skal ha fri, eller ved å endre start-/slutttid og kapasitet på de ulike dagene. Når du er ferdig trykker du på «Lagre».

image-Apr-04-2024-02-01-13-4485-PM

 

Endring av ansattes kapasitet kan også gjøres i selve oppsettet av selskapets arbeidsuke. Dette kan du lese mer om i vår hjelpeartikkel om «Oppsett av timebank».

Endring av ansattes kapasitet kan påvirke hvor mye ferie den ansatte skal få tildelt hvert år. Informasjon om dette finner du i vår hjelpeartikkel om «Ferieberegning og oppsett av ferie i Busy».